3.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 163/30


Presuda Općeg suda od 10. ožujka 2021. – Golvabia Innovation/EUIPO (MaxWear)

(Predmet T-99/20) (1)

(„Žig Europske unije - Prijava za registraciju verbalnog žiga Europske unije MaxWear - Apsolutni razlog za odbijanje - Nepostojanje razlikovnog karaktera - Članak 7. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001”)

(2021/C 163/39)

Jezik postupka: švedski

Stranke

Tužitelj: Golvabia Innovation AB (Anderstorp, Švedska) (zastupnik: D. Thorbjörnsson, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: T. von Schantz i J. Crespo Carrillo, agenti)

Predmet

Tužba protiv odluke prvog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. prosinca 2019. (predmet R 888/2019-1), koja se odnosi na prijavu za registraciju verbalnog znaka MaxWear kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu Golvabia Innovation AB nalaže se snošenje troškova.


(1)  SL C 129, 20. 4. 2020.