9.3.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 77/35


Tužba podnesena 17. siječnja 2020. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije

(predmet C-24/20)

(2020/C 77/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: F. Castillo de la Torre, J. Norris i I. Naglis, agenti)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi članak 3. Odluke Vijeća 2019/1754 (1) od 7. listopada 2019. o pristupanju Europske unije Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla;

poništi članak 4. Odluke 2019/1754 u mjeri u kojoj sadržava upućivanja na države članice ili, podredno, poništi članak 4. u cijelosti ako upućivanja na države članice ne mogu biti odvojena od ostatka članka;

održi na snazi dijelove Odluke 2019/1754 koji su poništeni, osobito bilo koju uporabu ovlaštenja danih na temelju članka 3., koja su države članice koje su trenutno stranke Lisabonskog sporazuma iz 1958. provele prije datuma presude do stupanja na snagu, u razumnom vremenskom razdoblju koje ne bi trebalo biti duže od šest mjeseci od dana donošenja presude, odluke Vijeća Europske unije;

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi tužbeni razlog: povreda članka 218. stavka 6. i članka 293. stavka 1. UFEU-a, načela dodjele ovlasti iz članka 13. stavka 2. UEU-a i načela institucionalne ravnoteže i prava inicijative Komisije zbog toga što je pobijana odluka usvojena bez prijedloga Komisije.

Drugi tužbeni razlog: podredno, povreda članka 2. stavka 1. i članka 207. UFEU-a i nedostatak obrazloženja s obzirom na to da je Vijeće prekoračilo svoju ovlast dajući ovlaštenje koje je općenito, trajno i neopravdano.


(1)  SL 2019., L 271, str. 12.