23.5.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 207/7


Rješenje Suda (osmo vijeće) od 10. siječnja 2022. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Amtsgericht Hamburg – Njemačka) – EL, CP/Ryanair DAC

(Predmet C-287/20) (1)

(„Zahtjev za prethodnu odluku - Članak 99. Poslovnika Suda - Zračni prijevoz - Uredba (EZ) br. 261/2004 - Članak 5. stavak 3. - Opća pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku - Oslobođenje od obveze isplate odštete - Pojam „izvanredne okolnosti” - Štrajk kabinskog osoblja i pilota - „Unutarnje” i „vanjske” okolnosti vezano za stvarnu djelatnost zračnog prijevoza - Povelja Europske unije o temeljnim pravima - Članci 12. i 28. - Članci 12. i 28. Povelje Europske unije o temeljnim pravima - Nepostojanje ugrožavanja slobode okupljanja i udruživanja radnika i prava na pregovaranje zračnog prijevoznika”)

(2022/C 207/09)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: EL, CP

Tuženik: Ryanair DAC

Izreka

Članak 5. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 treba tumačiti na način da štrajk koji je pokrenut na poziv sindikata kabinskog osoblja i pilota zračnog prijevoznika koji je usmjeren na zahtjeve tih radnika nije obuhvaćen pojmom „izvanredna okolnost” u smislu te odredbe, s obzirom na to da postojanje prethodnih pregovora s predstavnicima radnika nema utjecaja u tom pogledu.


(1)  SL C 279, 24. 8. 2020.