4.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 82/60


Tužba podnesena 4. siječnja 2019. – Algebris (UK) i Anchorage Capital Group protiv SRB-a

(Predmet T-2/19)

(2019/C 82/72)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Algebris (UK) Ltd (London, Ujedinjena Kraljevina) i Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Sjedinjene Američke Države) (zastupnici: T. Soames, odvjetnik, R. East, Solicitor, N. Chesaites, i D. Mackersie, Barristers)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku SRB-a da ex-post konačna vrednovanja Banco Popular Español S.A. nisu bila potrebna sukladno članku 20. stavku 11. Uredbe (EU) br. 806/2014; (1)

naloži SRB-u snošenje troškova tužiteljâ.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, u okviru kojeg se tvrdi da se odluka SRB-a da ex-post konačna vrednovanja Banco Popular Español S.A. nisu bila potrebna sukladno članku 20. stavku 11. Uredbe 806/2014 temelji na pogrešci koja se tiče prava suprotno članku 20. stavku 11. i/ili članku 20. stavku 12. te uredbe, koji propisuje ex-post konačno vrednovanje u okolnostima u kojima se poduzimanje sanacijskih mjera temelji na privremenom vrednovanju koje nije udovoljilo zahtjevima iz članka 20. stavka 1. i stavaka 4. do 9. Uredbe 806/2014.

2.

Drugi tužbeni razlog, u okviru kojeg se tvrdi da je SRB počinio očite pogreške u ocjeni prilikom primjene članka 20. stavka 11. Uredbe br. 806/2014 u pobijanoj odluci, jer je prilikom njezina donošenja postupao oslanjajući se na pogrešnu osnovu da nikakva ex-post konačna vrednovanja nisu bila potrebna u ovom predmetu.

3.

Treći tužbeni razlog, u okviru kojeg se tvrdi da, s obzirom na to da pobijana odluka pretpostavlja SRB-ovu odluku da ne poveća vrijednost naknade u iznosu od jednog eura koji je platio Banco Santander S.A., to čini pogrešku koja se tiče prava i/ili očitu pogrešku u ocjeni kojima se povređuje članak 20. stavak 11. Uredbe br. 806/2014.

4.

Četvrti tužbeni razlog, u okviru kojeg se tvrdi da je SRB povrijedio svoju obvezu obrazlaganja pobijane odluke, suprotno članku 296. UFEU-a.


(1)  Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL 2014., L 225, str. 1.).