5.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

C 463/23


Presuda Općeg suda od 28. rujna 2022. – Malacalza Investimenti/ESB

(Predmet T-552/19 OP) (1)

(„Pristup dokumentima - Odluka 2004/258/EZ - Odluka ESB-a o stavljanju Bance Corige pod privremenu upravu - Odbijanje pristupa - Izuzeće u vezi sa zaštitom povjerljivosti informacija koje su kao takve zaštićene na temelju prava Unije - Opća pretpostavka povjerljivosti - Izuzeće u vezi sa zaštitom komercijalnih interesa određene fizičke ili moralne osobe, uključujući u odnosu na intelektualno vlasništvo - Pojam povjerljivih informacija - Obveza obrazlaganja - Prigovor”)

(2022/C 463/31)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Malacalza Investimenti Srl (Genova, Italija) (zastupnici: P. Ghiglione, E. De Giorgi, L. Amicarelli i S. Casini, odvjetnici)

Tuženik: Europska središnja banka (zastupnici: A. Riso, F. von Lindeiner i M. Van Hoecke, agenti, uz asistenciju D. Sarmienta Ramírez-Escudera i O. Pollicina, odvjetnika)

Predmet

Svojom tužbom na temelju članka 166. stavka 2. Poslovnika Općeg suda, Europska središnja banka (ESB) ističe prigovor na presudu od 25. lipnja 2020., Malacalza Investimenti/ESB (T-552/19, EU:T:2020:294), o poništenju odluke LS/LdG/19/185 ESB-a od 12. lipnja 2019. o odbijanju pristupa odluci Upravnog vijeća ESB-a od 1. siječnja 2019. o stavljanju Banke Carige SpA pod privremenu upravu i drugim s njome povezanim dokumentima.

Izreka

1.

Odbija se prigovor protiv presude od 25. lipnja 2020., Malacalza Investimenti/ESB, T-552/19, EU:T:2020:294, donesene zbog ogluhe, kojom se poništava odluka ESB-a od 12. lipnja 2019. o odbijanju pristupa njegovoj odluci od 1. siječnja 2019. kojom se Banca Carige SpA stavlja pod privremenu upravu i drugim s njome povezanim dokumentima, te se stoga potvrđuje poništenje odluke ESB-a od 12. lipnja 2019. proglašeno presudom zbog ogluhe.

2.

ESB-u se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 328, 30. 9. 2019.