21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 25/62


Tužba podnesena 26. studenoga 2018. – Kalypso Media Group protiv EUIPO-a – Wizards of the Coast (DUNGEONS)

(Predmet T-700/18)

(2019/C 25/81)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Njemačka) (zastupnik: T. Boddien, Rechtsanwalt)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem: Wizards of the Coast LLC (Pawtucket, Rhode Island, Sjedinjene Američke Države)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj u postupku pred Općim sudom

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „DUNGEONS” – prijava za registraciju br. 13 271 838

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 21. rujna 2018. u predmetu R 599/2018-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.