201807060461994202018/C 259/522802018TC25920180723HR01HRINFO_JUDICIAL20180503373821

Predmet T-280/18: Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – ABLV Bank protiv SRB-a


C2592018HR3710120180503HR0052371382

Tužba podnesena 3. svibnja 2018. – ABLV Bank protiv SRB-a

(Predmet T-280/18)

2018/C 259/52Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ABLV Bank AS (Riga, Latvija) (zastupnici: O. Behrends, M. Kirchner i L. Feddern, odvjetnici)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

poništiti odluke Jedinstvenog sanacijskog odbora (SRB) od 23. veljače 2018. u odnosu na tužitelja i njegovo društvo kćer ABLV Bank Luxembourg, SA;

naložiti tuženiku snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe trinaest tužbenih razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog koji se temelji na nenadležnosti SRB-a za donošenje odluke o likvidaciji.

2.

Drugi tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio tužiteljeva prava objavom službene odluke o tome da neće donijeti sanacijske mjere.

3.

Treći tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio tužiteljeva prava zbog svoje pogrešne ocjene u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) br. 806/2014. ( 1 )

4.

Četvrti tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio tužiteljeva prava zbog svoje pogrešne ocjene u skladu s člankom 18. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 806/2014.

5.

Peti tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio tužiteljevo pravo na saslušanje i druga postupovna prava.

6.

Šesti tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio tužiteljevo pravo na primjereno obrazloženu odluku.

7.

Sedmi tužbeni razlog koji se temelji na tome da SRB nije ispitao te pažljivo i nepristrano ocijenio sve relevantne elemente slučaja.

8.

Osmi tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio načelo proporcionalnosti.

9.

Deveti tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio načelo jednakog postupanja.

10.

Deseti tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio tužiteljevo pravo na vlasništvo i slobodu poduzetništva.

11.

Jedanaesti tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio načelo nemo auditur.

12.

Dvanaesti tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB počinio détournement de pouvoir.

13.

Trinaesti tužbeni razlog koji se temelji na tome da je SRB povrijedio tužiteljeva prava u skladu s člankom 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima jer nije osigurao da tužiteljeve predmete obrađuju relevantne institucije i tijela Unije.


( 1 ) Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL 2014., L 225, str. 1.)