201806150601955282018/C 231/342302018TC23120180702HR01HRINFO_JUDICIAL20180406272821

Predmet T-230/18: Tužba podnesena 6. travnja 2018. – Czarnecki protiv Parlamenta


C2312018HR2710120180406HR0034271282

Tužba podnesena 6. travnja 2018. – Czarnecki protiv Parlamenta

(Predmet T-230/18)

2018/C 231/34Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Ryszard Czarnecki (Varšava, Poljska) (zastupnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvjetnik)

Tuženik: Europski parlament

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi tužbu dopuštenom;

poništi pobijanu odluku Europskog parlamenta od 7. veljače 2018.;

naloži tuženiku snošenje ukupnih troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se, s jedne strane, na povredi prava na pretpostavku nedužnosti, prava na obranu i načela jednakosti oružja, i, s druge strane, povredi načela dobre uprave, načela proporcionalnosti i prava na slobodu izražavanja.

2.

Drugi tužbeni razlog temelji se na očitoj pogrešci u ocjeni, fumusu persecutionisu i zloporabi ovlasti.

3.

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi načela pravne sigurnosti i zaštite 0legitimnih očekivanja.