23.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 142/68


Tužba podnesena 21. veljače 2018. – Avio protiv Komisije

(Predmet T-139/18)

(2018/C 142/87)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Avio SpA (Rim, Italija) (zastupnici: G. Roberti, G. Bellitti i I. Perego, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

u vezi s biti spora, poništi Odluku Komisije C(2016) 4621 final od 20. srpnja 2016. o sukladnosti s unutarnjim tržištem, u smislu članka 8. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika, koncentracije „ASL/Arianespace”, u predmetu COMP/M.7724;

kao mjeru izvođenja dokaza, naloži Komisiji, primjenom članaka 88., 89. i 91. točke (b) Poslovnika, dostavu dokumenata iz Dijela III ove tužbe;

naloži Komisiji snošenje troškova

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Ova tužba podnesena je protiv Odluke Komisije C(2016) 4621 final od 20. srpnja 2016. o sukladnosti s unutarnjim tržištem, u smislu članka 8. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika, koncentracije „ASL / Arianespace”, u predmetu COMP/M.7724, objavljene u verziji bez povjerljivih podataka 11. prosinca 2017.

U prilog svojoj tužbi, tužitelj navodi dva tužbena razloga.

1.

Komisija je počinila očitu pogrešku u ocjeni, nije provela pravilnu istragu i počinila je pogrešku u obrazloženju, jer nije pravilno analizirala rizik isključivanja konkurenata s tržišta lansirnih sustava kojima upravlja Arianespace, osobito kada je riječ o kapacitetima, poticajima i učincima protivnima tržišnom natjecanju;

2.

Komisija je počinila očitu pogrešku u ocjeni jer nije zatražila preuzimanje obveza u vezi s tržištem lansirnih sustava kojima upravlja Arianespace, osobito kada je riječ rizicima u vezi s tržišnim natjecanjem povezanima sa sukobom interesa u društvu Arianespace i rizikom razmjene osjetljivih podataka između društava Arianespace i ASL.