16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/23


Tužba podnesena 6. veljače 2018. – Torro Entertainment protiv EUIPO-a – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Predmet T-63/18)

(2018/C 134/33)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Torro Entertainment (Plovdiv, Bugarska) (zastupnik: A. Kostov, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Španjolska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije TORRO Grande Meat in Style – Prijava za registraciju br. 14 744 452

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 20. prosinca 2017. u predmetu R 1776/2017-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku u dijelu u kojem se odbija žalba protiv odluke Odjela za prigovore;

naloži EUIPO-u i društvu Grupo Osborne S.A. snošenje troškova društva „Torro Entertainment” Ltd nastalih u postupku pred Općim sudom i u žalbenom postupku te u postupku povodom prigovora.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 2017/1001;

povreda obveze obrazlaganja i obveze dužne pažnje.