Presuda Općeg suda (sedmo vijeće) od 12. rujna 2019. – Manéa protiv CdT-a

(predmet T-225/18)

„Javna služba – Privremeno osoblje – Ugovor na određeno vrijeme – Odluka o neproduljenju tužiteljeva ugovora – Povlačenje odluke i donošenje nove odluke o neproduljenju koja proizvodi učinak od datuma prve odluke – Odgovornost”

1. 

Dužnosnici – Privremeno osoblje – Postupak zapošljavanja – Neproduljenje ugovora na određeno vrijeme – Donošenje odluke a da zainteresiranoj osobi prethodno nije omogućeno iznošenje očitovanja – Povreda prava na saslušanje – Posljedice

(t. 31.-34.)

2. 

Dužnosnici – Organizacija službi – Raspoređivanje osoblja – Diskrecijska ovlast uprave – Sloboda strukturiranja upravnih odjela – Doseg

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 5. st. 3.)

(t. 62.)

3. 

Dužnosnici – Privremeno osoblje – Postupak zapošljavanja – Produljenje ugovora na određeno vrijeme – Diskrecijska ovlast uprave – Sudski nadzor – Granice – Očita pogreška u ocjeni – Pojam – Teret dokazivanja

(Uvjeti zaposlenja ostalih službenika, čl. 2. t. (a), čl. 8. st. 1. i čl. 47. t. (b))

(t. 63., 64.)

4. 

Akti institucija – Povlačenje – Nezakoniti akti – Pretpostavke – Učinci

(t. 79., 80.)

5. 

Dužnosnici – Izvanugovorna odgovornost institucija – Pretpostavke – Nezakonitost – Šteta – Uzročna veza

(t. 112., 119.-122.)

6. 

Tužbe dužnosnikâ – Zahtjev za naknadu štete povezan sa zahtjevom za poništenje – Odbijanje zahtjeva za poništenje koje dovodi do odbijanja zahtjeva za naknadu štete

(Pravilnik o osoblju za dužnosnike, čl. 91.)

(t. 113.)

Predmet

Tužba na temelju članka 270. UFEU-a kojim se zahtijeva, kao prvo, poništenje odluke Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije od 29. svibnja 2017. o neproduljenju tužiteljičina ugovora na određeno vrijeme, kao drugo, da se Prevoditeljskom centru za tijela Europske unije naloži da je ponovno uključi u svoje osoblje i, kao treće, da naknadi materijalnu i nematerijalnu štetu koja je nastala zbog nezapošljavanja na neodređeno vrijeme, s jedne strane, i zbog odluke Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije od 12. studenoga 2015. o neproduljenju tužiteljičina zaposlenja, s druge strane.

Izreka

1. 

Tužba se odbija.

2. 

Caméliji Manéji nalaže se snošenje troškova.