18.1.2021   

HR

Službeni list Europske unije

C 19/46


Presuda Općeg suda od 18. studenoga 2020. – Aquind/ACER

(Predmet T-735/18) (1)

(„Energija - Članak 17. Uredbe (EZ) br. 714/2009 - ACER-ova odluka kojom se odbija zahtjev za izuzeće novih električnih spojnih vodova - Žalba podnesena ACER-ovu Odboru za žalbe - Intenzitet nadzora”)

(2021/C 19/47)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Aquind Ltd (Wallsend, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: S. Goldberg, C. Davis, solicitors i E. White, odvjetnik)

Tuženik: Agencija Europske unije za suradnju energetskih regulatora (zastupnici: P. Martinet, E. Tremmel, C. Gence-Creux i A. Hofstadter, agenti)

Predmet

Zahtjev na temelju članka 263. UFEU-a za poništenje, s jedne strane, odluke ACER-ova Odbora za žalbe A-001-2018 od 17. listopada 2018. kojom je potvrđena ACER-ova odluka br. 05/2018 od 19. lipnja 2018., a kojom je odbijen zahtjev za izuzeće u odnosu na spojni vod koji spaja britansku i francusku mrežu za prijenos električne energije i, s druge strane, navedene ACER-ove odluke.

Izreka

1.

Poništava se odluka Odbora za žalbe Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (ACER) A-001-2018 od 17. listopada 2018.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

ACER će snositi vlastite troškove kao i troškove društva Aquind Ltd.


(1)  SL C 103, 18. 3. 2019.