21.1.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 25/21


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2018. uputio Landgericht Berlin (Njemačka) – Sundair GmbH protiv WV i dr.

(Predmet C-660/18)

(2019/C 25/25)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Berlin

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Sundair GmbH

Druge stranke u žalbenom postupku: WV, XU, YT, koje zastupaju XU i ZS

Prethodno pitanje

Treba li članak 7. stavak 1. točku (b), u vezi s člankom 5. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (1) tumačiti na način da predmetni putnici imaju pravo na odštetu zbog otkazivanja leta i u slučaju kada predmetni zračni prijevoznik nema valjanu operativnu licenciju u smislu članka 2. točke (a) Uredbe (EZ) br. 261/2004, da je nepostojanje valjane operativne licencije barem jedan od uzroka otkazivanja leta te da putnici u trenutku rezervacije nisu znali za nepostojanje operativne licencije?


(1)  SL 2004., L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)