3.9.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 311/10


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. lipnja 2018. uputio Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italija) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde” protiv Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

(Predmet C-424/18)

(2018/C 311/11)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde”

Tuženici: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 10. točku (h) i uvodnu izjavu 28. Direktive 2014/24/EU (1) tumačiti na način da su

a)

usluge prijevoza vozilom hitne pomoći za koje je u vozilu obvezna prisutnost vozača-tehničara i barem jednog medicinskog tehničara koji posjeduje kvalifikacije i sposobnosti na temelju pohađanja stručnog osposobljavanja i položenog ispita iz predmeta prve pomoći, i

b)

usluge prijevoza previđene u osnovnim razinama pomoći (LEA) koje se pružaju vozilima hitne pomoći obuhvaćene izuzećem iz članka 10. točke (h) ili one spadaju u usluge iz članaka 74. do 77. navedene direktive?

2.

Treba li Direktivu 2014/24/EU tumačiti na način da joj se protivi nacionalni propis koji određuje da se, i u slučaju nepostojanja stvarne hitnosti,

a)

usluge prijevoza vozilom hitne pomoći za koje je u vozilu obvezna prisutnost vozača-tehničara i barem jednog medicinskog tehničara koji posjeduje kvalifikacije i sposobnosti na temelju pohađanja stručnog osposobljavanja i položenog ispita iz predmeta prve pomoći, i

b)

usluge prijevoza previđene u osnovnim razinama pomoći (LEA) koje se pružaju vozilima hitne pomoći prioritetno dodjeljuju volonterskim udruženjima izravnim sporazumom?


(1)  Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65.)