27.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 301/20


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. lipnja 2018. uputio Tribunal de première instance de Namur (Belgija) – Ordre des avocats du barreau de Dinant protiv JN

(Predmet C-421/18)

(2018/C 301/28)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de première instance de Namur

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ordre des avocats du barreau de Dinant

Tuženik: JN

Prethodno pitanje

Je li tužba odvjetničke komore kojom se traži da se jednom od njezinih članova naloži plaćanje dugovane godišnje članarine tužbu „u stvarima povezanim s ugovorom” u smislu članka 7. podstavka 1. Uredbe (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (1)?


(1)  (SL 2012., L 351, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 289. i ispravci SL 2014., L 160, str. 40. i SL 2016., L 202, str. 57.)