4.3.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 82/2


Žalba koju je 22. lipnja 2018. podnio CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH protiv rješenja Općeg suda (treće vijeće) od 19. travnja 2018. u predmetu T-606/17, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH protiv Europske komisije

(Predmet C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH (zastupnik: A. Schuster, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Sud Europske unije (osmo vijeće) je rješenjem od 10. siječnja 2019. odbio žalbu kao djelomično očito nedopuštenu i djelomično očito neosnovanu te naložio žalitelju snošenje vlastitih troškova.