27.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 301/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. lipnja 2018. uputio Hof van Cassatie (Belgija) – Infohos protiv Belgische Staat

(Predmet C-400/18)

(2018/C 301/23)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hof van Cassatie

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: Infohos

Druga stranka u postupku: Belgische Staat

Prethodno pitanje

Treba li odredbu članka 13. dijela A. stavka 1. točke (f) Direktive 77/388/EEZ (1) od 17. svibnja 1977. (sada članak 132. stavak 1. točka (f) Direktive 2006/112/EZ (2) od 28. studenoga 2006.) tumačiti na način da državama članicama dopušta da za izuzeće predviđeno tom odredbom propišu pretpostavku isključivosti, zbog koje nezavisna grupa koja svoje usluge pruža i osobama koje nisu njezini članovi postaje u potpunosti obvezna plaćati PDV i u odnosu na usluge koje pruža svojim članovima?


(1)  Šesta direktiva Vijeća 77/388/EEZ od 17. svibnja 1977. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na poreze na promet – zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost: jedinstvena osnovica za razrezivanje (SL 1977., L 145, str. 1.)

(2)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)