201806080531931572018/C 221/122592018CJC22120180625HR01HRINFO_JUDICIAL20180411111111

Predmet C-259/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2018. uputio Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Španjolska) – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. protiv Asendia Spain, S.L.U.


C2212018HR1110120180411HR0012111111

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. travnja 2018. uputio Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Španjolska) – Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. protiv Asendia Spain, S.L.U.

(Predmet C-259/18)

2018/C 221/12Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil de Madrid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

Tuženik: Asendia Spain, S.L.U.

Prethodna pitanja

1.

Je li članku 7. stavku 1. i članku 8. Direktive 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga ( 1 ) (Poštanska direktiva), u verziji koja proizlazi iz Direktive 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. ( 2 ), protivan nacionalni propis u skladu s kojim jamstvo dodijeljeno poštanskom operatoru koji je imenovan pružateljem univerzalne poštanske usluge uključuje to da je on jedini ovlašten za distribuciju sredstava za frankiranje različitih od poštanskih maraka?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, može li se u skladu s poštanskim propisima Europske unije zahtijevati od privatnih poštanskih operatora da raspolažu fizičkim objektima dostupnima javnosti kako bi mogli distribuirati i prodavati sredstva za frankiranje različita od poštanskih maraka?


( 1 ) SL 1998., L 15, str. 14. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 9., str. 53.)

( 2 ) Direktiva 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o izmjeni Direktive 97/67/EZ u pogledu potpunog postizanja unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici (SL 2008., L 52, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 9., str. 214.)