201806290131986472018/C 249/122532018CJC24920180716HR01HRINFO_JUDICIAL201804128922

Predmet C-253/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. travnja 2018. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Stadt Euskirchen protiv Rhenus Veniro GmbH & Co. KG


C2492018HR820120180412HR00128292

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. travnja 2018. uputio Oberlandesgericht Düsseldorf (Njemačka) – Stadt Euskirchen protiv Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

(Predmet C-253/18)

2018/C 249/12Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Stadt Euskirchen

Protivnik žalitelja: Rhenus Veniro GmbH & Co. KG

Druge stranke u postupku: SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, RVK Regionalverkehr Köln GmbH

Prethodno pitanje

Isključuje li članak 5. stavak 2. druga rečenica točka (e) Uredbe (EZ) br. 1370/2007 ( 1 ) – putem obveze samostalnog obavljanja glavnine usluga javnog prijevoza putnika – to da unutarnji operater tu glavninu usluga obavlja putem društva u kojem drži udjel od 2,5 % , a preostale udjele posredno ili neposredno drže druga nadležna tijela?


( 1 ) Uredba (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, str. 1.; SL, posebno izdanje n a hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 13., str. 96.).