4.6.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 190/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. travnja 2018. uputio tribunal de première instance de Liège (Belgija) – Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb protiv Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

(Predmet C-237/18)

(2018/C 190/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de première instance de Liège

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Pauline Stiernon, Marion Goraguer, Muriel Buccarello, Clémentine Vasseur, Manon Pirotton, Anissa Quotb

Tuženici: Etat belge SPF Santé publique, Communauté française de Belgique

Prethodno pitanje

Protivi li se člancima 20., 21. i 45. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članku 15. Povelje o temeljnim pravima Kraljevska uredba od 2. 7. 2009. o utvrđenju popisa paramedicinskih djelatnosti zbog toga što na taj popis nije uvrštena psihomotorička terapija iako je u Belgiji uspostavljen dodiplomski studij iz psihomotoričke terapije, čime su ograničeni slobodno kretanje osoba, sloboda odabira zanimanja i pravo na rad?