201806010261917492018/C 211/182052018CJC21120180618HR01HRINFO_JUDICIAL20180320151511

Predmet C-205/18: Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2018. uputila Curtea de Apel Piteşti (Rumunjska) – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă protiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea


C2112018HR1510120180320HR0018151151

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. ožujka 2018. uputila Curtea de Apel Piteşti (Rumunjska) – Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă protiv Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

(Predmet C-205/18)

2018/C 211/18Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Piteşti

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: Maria-Cristina Dospinescu, Filofteia-Camelia Ganea, Petre Sinca, Luminiţa-Maria Ioniţă, Maria Burduv, Raluca-Marinela Traşcă

Druga stranka u postupku: Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea

Prethodna pitanja

Treba li članak 114. stavak 3. UFEU-a, članak 151. UFEU-a i članak 153. UFEU-a kao i odredbe okvirne Direktive 89/391/EEZ ( 1 ) i pojedinih naknadnih direktiva tumačiti na način da im se protivi to da država članica propiše rokove i postupke kojima se uskraćuje pristup pravosuđu u pogledu klasificiranja radnih mjesta kao onih s posebnim uvjetima rada, što bi imalo za posljedicu da novozaposlenim radnicima ne bi bila priznata prava na sigurnost i zdravlje na radu koja proizlaze iz te klasifikacije u skladu s nacionalnim propisima?


( 1 ) Direktiva Vijeća 89/391 od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL 1989., L 183, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 50.).