28.5.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 182/11


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. ožujka 2018. uputio Rechtbank Noord-Nederland (Nizozemska) – HQ za sebe i kao zakonski zastupnik svojega maloljetnog djeteta IP, JO protiv Aegean Airlines SA

(Predmet C-163/18)

(2018/C 182/12)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank Noord-Nederland

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: HQ za sebe i kao zakonski zastupnik svojega maloljetnog djeteta IP, JO

Tuženik: Aegean Airlines SA

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 8. stavak 2. Uredbe br. 261/2004 (1) tumačiti na način da putnik koji na temelju Direktive 90/314/EEZ o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima (2) (koja je prenesena u nacionalno pravo) ima pravo na naknadu iznosa vrijednosti svoje karte od svojega organizatora putovanja više ne može zahtijevati naknadu od zračnog prijevoznika?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: može li putnik ipak zahtijevati naknadu iznosa vrijednosti svoje karte od zračnog prijevoznika ako treba smatrati da njegov organizator putovanja, u slučaju da se utvrdi njegova odgovornost, financijski neće moći stvarno naknaditi iznos vrijednosti karte te da organizator putovanja nije poduzeo ni mjere opreza kako bi osigurao naknadu?


(1)  Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (SL 2004., L 46, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)

(2)  Direktiva Vijeća od 13. lipnja 1990. o putovanjima, odmorima i kružnim putovanjima u paket aranžmanima (SL 1990., L 158, str. 59.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 60., str. 27.)