20.5.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 172/26


Rješenje predsjednika Suda od 11. veljače 2019. — Europska komisija protiv Slovačke Republike

(predmet C-614/18) (1)

(2019/C 172/35)

Jezik postupka: slovački

Predsjednik Suda odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 445, 10. 12. 2018.