18.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 437/42


Tužba podnesena 10. listopada 2017. – Aeris Invest protiv SRB-a

(Predmet T-714/17)

(2017/C 437/49)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luksemburg) (zastupnici: M. Roca Junyent, J. Calvo Costa, R. Vallina Hoset i A. Sellés Marco, odvjetnici)

Tuženik: Jedinstveni sanacijski odbor (SRB)

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi izvanugovornu odgovornost Jedinstvenog sanacijskog odbora i naloži mu naknadu štete koju je tužitelj pretrpio zbog svih radnji i propusta tog odbora zbog kojih je izgubio obveznice i vrijednosne papire koje je imao u društvu BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,

naloži Jedinstvenom sanacijskom odboru da mu na ime naknade pretrpljene štete (potraživani iznos) plati:

kao prvo, povrat izvršenih ulaganja u iznosu od 113 022 558,44 eura u dionicama u Banco Popular,

podredno u pogledu prethodno navedenog, 93,74 milijuna eura, ili

općenito podredno, 54,29 milijuna eura.

uveća potraživani iznos za kompenzacijske kamate od 7. lipnja 2017. do izricanja presude kojom se odlučuje u ovom postupku,

uveća potraživani iznos za odgovarajuće zatezne kamate od izricanja te presude do isplate punog potraživanog iznosa, po stopi koju Europska središnja banka (ESB) određuje za glavne operacije refinanciranja, uvećanoj za dva postotna boda,

Jedinstvenom sanacijskom odboru naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Glavni tužbeni razlozi i argumenti slični su onima u predmetu T-659/17, Vallina Fonseca/SRB.