21.8.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 277/48


Tužba podnesena 15. lipnja 2017. – SQ protiv EIB-a

(Predmet T-377/17)

(2017/C 277/70)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: SQ (zastupnici: N. Cambonie i P. Walter, odvjetnici)

Tuženik: Europska investicijska banka

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

djelomično poništi pobijanu odluku s obzirom na to da je predsjednik pogrešno utvrdio, kao prvo, da prakse koje je direktor za komunikaciju provodio protiv tužitelja, koje su navedene u točkama 20. do 24., 25., 31., 34., 46., 50. i 51. izvještaja, ne predstavljaju prakse uznemiravanja, kao drugo, da nije bilo potrebe za pokretanje stegovnog postupka protiv navedenog direktora i, kao treće, da pobijana odluka kojom je utvrđeno da je tužitelj bio žrtva uznemiravanja mora ostati strogo povjerljiva;

naloži EIB-u plaćanje naknade, kao prvo, neimovinske štete koju je tužitelj pretrpio zbog praksi uznemiravanja direktora za komunikaciju utvrđenih u pobijanoj odluci i da mu s te osnove dodijeli 121 992 (sto dvadeset jednu tisuću devetsto devedeset dva) eura, kao drugo, neimovinske štete koju je tužitelj pretrpio, a koja je odvojiva od nezakonitosti zbog koje je pobijana odluka djelomično poništena i da mu s te osnove dodijeli 25 000 (dvadeset i pet tisuća) eura, i kao treće, neimovinske štete nastale, s jedne strane, zbog toga što je glavna direktorica kadrovskih poslova počinila povredu neovisnosti postupka izvješćivanja koji je proveo direktor za praćenje usklađenosti i, s druge strane, zbog čina zastrašivanja ili prijetnje odmazdom glavne direktorice kadrovskih poslova prema tužitelju, te da mu s te osnove dodijeli 25 000 (dvadeset i pet tisuća eura);

naloži EIB-u snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na pogreškama koje se tiču prava i očitim pogreškama u ocjeni prilikom kvalifikacije određenih praksi koje je naveo tužitelj, a kojima je zahvaćena odluka Europske investicijske banke (EIB) od 20. ožujka 2017. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka). Taj je tužbeni razlog podijeljen na dva dijela:

prvi dio, koji se temelji na pogreškama koje se tiču prava u primjeni uvjeta prema kojem se uznemiravanje mora ponavljati;

drugi dio, koji se temelji na očitim pogreškama u ocjeni koje proizlaze iz činjenice da su određene prijavljene prakse bile objektivno takve da imaju negativan učinak na samopouzdanje i samopoštovanje.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na pogreškama vezanim za nepokretanje stegovnog postupka, a koji je podijeljen na dva dijela:

prvi dio, istaknut kao glavni, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava;

drugi dio, istaknut podredno, koji se temelji na očitoj pogrešci u ocjeni i/ili povredi načela proporcionalnosti.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na pogreškama koje se tiču prava i očitim pogreškama u ocjeni vezano za obvezu tužitelja da poštuje povjerljivost pobijane odluke prema kojoj je on bio žrtva uznemiravanja od strane direktora za komunikaciju.