24.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 239/59


Tužba podnesena 30. svibnja 2017. – Help – Hilfe zur Selbsthilfe protiv Komisije

(Predmet T-335/17)

(2017/C 239/71)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Bonn, Njemačka) (zastupnici: V. Jungkind i P. Cramer, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi tuženikovu odluku od 21. ožujka 2017. (Ares(2017)1515573) prema kojoj djelomični iznos financiranja projekta pomoći Food Security Promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) u visini od 643 627,72 eura treba vratiti, kao i na tome utemeljen zahtjev za plaćanje od 7. travnja 2017. (br. 3241705513), kojim je tuženik zahtijevao plaćanje prve rate u visini od 321 813,86 eura, i

naloži tuženiku snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog: pristup kojem je tuženik prigovorio nije povreda materijalnog prava

Tužiteljevim pristupom, kojem je tuženik prigovorio, pri dodjeli dva ugovora za isporuku poljoprivredne robe nisu povrijeđeni obvezujući materijalnopravni zahtjevi za organizaciju natječaja na području humanitarnih projekata. Konkretno, taj je pristup bio u skladu s obveznim načelima nabave iz članka 184. stavka 1. Provedbenih pravila za Financijsku uredbu Europske unije 2009. i članka 2. stavka 3. Pravila i postupaka (Rules and Procedures) iz Priloga IV. Okvirnom sporazumu o partnerstvu u vezi sa suradnjom Europske unije s nevladinim organizacijama u području humanitarne pomoći iz 2008.

Navedenim pristupom ne povrjeđuje se obveza dokumentiranja iz članka 23. stavka 4. općih pravila navedenih u Prilogu III. Okvirnom sporazumu o partnerstvu.

2.

Drugi tužbeni razlog: nema drugih razloga za povrat

Ne postoje ni drugi razlozi za povrat financijske pomoći. Konkretno, poduzetnik kojeg je izabrao tužitelj isporučio je naručenu robu na vrijeme, u cijelosti i odgovarajuće kvalitete. Tužitelj je također uspješno proveo projekt pomoći, što su potvrdila ukupno četiri neovisna preispitivanja trećih osoba.

Nije bilo kažnjivog ponašanja tužiteljevih suradnika. Staatsanwaltschaft Bonn (Državno odvjetništvo, Bonn, Njemačka) nije pokrenuo istragu zbog nedostatka sumnje o postojanju kaznenog djela.

3.

Treći tužbeni razlog (podredni): neizvršavanje diskrecijske ovlasti i neproporcionalnost

Tuženik je donio odluku o povratu dodijeljene financijske pomoći zbog pogrešne pretpostavke da podliježe obvezujućoj preporuci Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) o povratu. On nije izvršio svoju diskrecijsku ovlast, zbog čega je povrat nezakonit.

Povrat ukupnog djelomičnog iznosa od 643 627,27 eura nezakonit je osim toga zbog povrede načela proporcionalnosti iz članka 5. stavka 4. UFEU-a. Nadilazi ono što je potrebno za zaštitu proračuna i, posebice s obzirom na uspješnu provedbu projekta pomoći, nije proporcionalan tužiteljevu opterećenju.