17.7.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 231/41


Tužba podnesena 16. svibnja 2017. – Région Île-de-France protiv Komisije

(Predmet T-292/17)

(2017/C 231/51)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Région Île-de-France (Pariz, Francuska) (zastupnik: J.-P. Hordies, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi odluku koju je Europska komisija donijela 2. veljače 2017. (SA.26763 – (2014/C) –), koja se odnosi na program potpora koje je Francuska provela u korist poduzeća javnog prijevoza u regiji Île-de-France, u dijelu u kojem je taj program definirala kao državne potpore;

naloži Komisiji snošenje svih troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na Komisijinu odbijanju da program potpore regiji definira kao postojeću potporu.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na nepostojanju obrazloženja pobijane odluke. Ovaj se tužbeni razlog dijeli na dva dijela:

Prvi dio, koji se temelji na nepostojanju obrazloženja koje se odnosi na kriterij selektivnosti.

Drugi dio, koji se temelji na nepostojanju obrazloženja koje se odnosi na kriterij neopravdane gospodarske prednosti.