10.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 112/43


Tužba podnesena 6. veljače 2017. – Steiniger protiv EUIPO-a – ista Deutschland (IST)

(Predmet T-80/17)

(2017/C 112/59)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Ingo Steiniger (Nümbrecht, Njemačka) (zastupnik: K. Schulze Horn, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: ista Deutschland GmbH (Essen, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije s verbalnim elementom „IST” – prijava za registraciju br. 10 673 812

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 1. prosinca 2016. u predmetu R 2242/2015-5

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku i odluku Odjela za prigovore EUIPO-a od 24.09.2015.;

izmijeni pobijanu odluku na način da se prigovor odbije u cijelosti;

naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka, uključujući i troškove žalbenog postupka.

Tužbeni razlozi

povreda članka 8. Uredbe br. 207/2009;

povreda pravila 20. stavka 6. Uredbe br. 2868/95.