3.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/59


Tužba podnesena 3. veljače 2017. – Schmid protiv EUIPO-a – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Predmet T-72/17)

(2017/C 104/83)

Jezik na kojem je tužba podnesena: njemački

Stranke

Tužitelj: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austrija) (zastupnik: B. Kuchar, odvjetnica)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austrija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: međunarodna registracija žiga „Steirisches Kürbiskernöl” u kojoj je naznačena Europska unija – međunarodna registracija br. 900 100

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom opoziva

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. prosinca 2016. predmetu R 1768/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

preinači pobijanu odluku i opozove žig IR br. 900 100 za EU za sve proizvode;

podredno

poništi pobijanu odluku jer nisu podneseni dokazi o uporabi žiga IR br. 900 100 i vrati predmet EUIPO-u;

u svakom slučaju, naloži nositelju žiga da plati tužiteljeve troškove nastale u postupku pred EUIPO-om i u ovom postupku.

Tužbeni razlozi

povreda članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 51. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009;

povreda članka 55. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.