1.4.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 122/32


Rješenje Općeg suda od 6. veljače 2019. — Argus Security Projects protiv ESVD-a

(predmet T-131/17) (1)

(2019/C 122/37)

Jezik postupka: francuski

Predsjednik devetog vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 129, 24.4.2017.