3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/48


Presuda Općeg suda od 16. listopada 2018. – DNV GL protiv EUIPO-a (Sustainablel)

(Predmet T-644/17) (1)

((„Žig Europske unije - Prijava verbalnog žiga Europske unije Sustainablel - Apsolutni razlog za odbijanje - Opisni karakter - Članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (c) Uredbe (EU) 2017/2001)”])

(2018/C 436/67)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: DNV GL AS (Høvik, Norveška) (zastupnici: J. Albers i N. Köster, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: A. Lukošiūtė, agent)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 12. srpnja 2017. (predmet R 2/2017-2) koja se odnosi na prijavu registracije verbalnog žiga Sustainablel kao žiga Europske unije.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Društvu DNV GL AS se nalaže snošenje troškova.


(1)  SL C 374, 6. 11. 2017.