26.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 112/17


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. prosinca 2017. uputila Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Italija) – EN.SA. Srl protiv Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

(Predmet C-712/17)

(2018/C 112/23)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: EN.SA. Srl

Tuženik: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso

Prethodno pitanje

U slučaju kada transakcijama, koje se smatraju nepostojećim, nije nanesena šteta državnoj blagajni i kada njima porezni obveznik nije stekao nikakvu poreznu prednost, je li nacionalni propis, koji proizlazi iz primjene članka 19. (Odbitak) i članka 21. stavka 7. (Iskazivanje transakcija u računima) Uredbe predsjednika Republike br. 633 od 26. listopada 1972. i članka 6. stavka 6. Zakonodavne uredbe br. 471 od 18. prosinca 1997. (Povreda obveze dokumentiranja, registriranja i utvrđenja transakcija), u skladu s načelima Zajednice koje je razvio Sud Europske unije u području PDV-a, s obzirom na to da istovremena primjena odredbi dovodi do:

a)

ponavljajuće ili višestruke nemogućnosti odbijanja poreza koji je prilikom kupnje platio stjecatelj za svaku osporenu transakciju koja se odnosi na isti predmet i istu pravnu osnovicu;

b)

primjene i plaćanja poreza od strane ustupitelja (te do prekluzije ostvarenja povrata preplaćenih iznosa) za odgovarajuće špekulativne transakcije prodaje koje se također smatraju nepostojećima;

c)

primjene sankcije u visini poreza na kupnju robe za koji se smatra da se ne može odbiti?