16.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 134/14


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. prosinca 2017. uputio Amtsgericht Hamburg (Njemačka) – Anke Hartog protiv British Airways plc

(Predmet C-711/17)

(2018/C 134/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Amtsgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: Anke Hartog

Tuženik: British Airways plc

Prethodno pitanje

Treba li uvjet prema članku 3. stavku 2. točki (a) za primjenjivost Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 (1) tumačiti na način da se putnici koji imaju potvrđenu rezervaciju za let „prijave za let” ako se, u slučaju da vrijeme nije navedeno, pojave u redu za čekanje za šalter koji je zračni prijevoznik predvidio za dotičnu prijavu leta ne kasnije od 45 minuta prije objavljenog vremena polaska?


(1)  SL L 46, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 26., str. 21.)