29.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 32/15


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. studenoga 2017. uputilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije – E.G. protiv Republike Slovenije

(Predmet C-662/17)

(2018/C 032/22)

Jezik postupka: slovenski

Sud koji je uputio zahtjev

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: E.G.

Tuženik: Republika Slovenija

Prethodna pitanja

1.

Treba li u skladu s člankom 46. [stavkom 2.] drugim podstavkom Direktive o postupcima II (1), pravni interes tražitelja tumačiti na način da status supsidijarne zaštite ne pruža ista prava i koristi kao status izbjeglice ako, u skladu s nacionalnim propisima, stranci koji su ovlaštenici međunarodne zaštite uživaju ista prava i koristi uz jedinu razliku u pogledu određivanja trajanja i prestanka međunarodne zaštite, s obzirom na to da se izbjeglici status priznaje na neodređeno vrijeme, ali prestaje kad prestanu postojati razlozi zbog kojih je status priznat, dok se supsidijarna zaštita priznaje na određeno vrijeme i produljuje sve dok za nju postoje razlozi?

2.

Treba li u skladu s člankom 46. [stavkom 2.] drugim podstavkom Direktive o postupcima II, pravni interes tražitelja tumačiti na način da status supsidijarne zaštite ne pruža ista prava i koristi kao status izbjeglice ako, u skladu s nacionalnim propisima, stranci koji su ovlaštenici međunarodne zaštite uživaju ista prava i koristi osim sporednih prava koja se temelje na tim pravima i koristima?

3.

S obzirom na pojedinačni slučaj tražitelja, u skladu s konkretnim okolnostima koje se na njega odnose, je li nužno ocijeniti bi li priznavanje statusa izbjeglice tražitelju osiguralo više prava u odnosu na prava koja su mu pripala priznavanjem supsidijarne zaštite ili je, sve dok postoji pravni interes propisan člankom 46. [stavkom 2.] drugim podstavkom Direktive o postupcima II, dostatno zakonodavno uređenje kojim je uvedeno razlikovanje sporednih prava koja se temelje na pravima i koristima iz obaju oblika međunarodne zaštite?


(1)  Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29. 6. 2013., str. 60.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249.)