26.3.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 112/6


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 17. studenoga 2017. uputio Finanzgericht München (Njemačka) – College Pension Plan of British Columbia protiv Finanzamt München III

(Predmet C-641/17)

(2018/C 112/09)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht München

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: College Pension Plan of British Columbia

Tuženik: Finanzamt München III

Prethodna pitanja

1.

Protive li se slobodnom kretanju kapitala u skladu s člankom 63. stavkom 1. UFEU-a u vezi s člankom 65. UFEU-a propisi države članice na temelju kojih nerezidentna institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, koja je u pogledu svoje osnovne strukture usporediva s njemačkim mirovinskim fondom, ne ostvaruje izuzeće od poreza na prihod od kapitala za primljene dividende, dok odgovarajuće isplate dividendi rezidentnim mirovinskim fondovima ne dovode ili dovode samo do relativno malog povećanja obveze poreza na dobit jer u postupku razreza poreza imaju mogućnost smanjiti oporezivu dobit odbijanjem iznosa pričuva za obveze isplate mirovina i poništiti plaćeni porez na prihod od kapitala odbijanjem i povratom – ako je iznos poreza na dobit koji je potrebno platiti niži od iznosa koji se odbija?

2.

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: je li ograničenje slobodnog kretanja kapitala člankom 32. stavkom 1. podstavkom 2. KStG-a u skladu s člankom 63. UFEU-a u vezi s člankom 64. stavkom 1. UFEU-a prema trećim zemljama dopušteno jer je povezano s pružanjem financijskih usluga?