22.1.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/18


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. listopada 2017. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

(Predmet C-577/17)

(2018/C 022/27)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Intervenijenti: Clinton Osas Alake, poznat i pod imenom Klenti Solim, Cynthia Nomamidobo, mldb. Prince Nomamidobo

Prethodna pitanja

1.

Može li zamoljena, i prema kriterijima iz Poglavlja III. Uredbe Dublin III (1), odgovorna država članica valjano prihvatiti zahtjev za ponovni prihvat prema članku 23. stavku 1. Uredbe Dublin III., iako je rok za odgovor određen člankom 25. stavkom 1. Uredbe Dublin III već protekao, a zamoljena država članica već pravodobno odbila zahtjev za ponovni prihvat te je na zahtjev za ponovno razmatranje prema članku 5. stavku 2. Provedbene uredbe (2) pravodobno dala negativan odgovor?

U slučaju da na prvo pitanje treba dati negativan odgovor:

Mora li, zbog toga što je odgovorna država članica pravodobno odbila zahtjev za ponovni prihvat prema kriterijima iz poglavlja III. Uredbe Dublin III, država članica moliteljica u kojoj je podnesen novi zahtjev taj zahtjev razmotriti, kako bi osigurala da će u skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe Dublin III neka država članica razmotriti zahtjev?


(1)  Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje molbe za međunarodnu zaštitu koju je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL 2013., L 180, str. 31.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 15., str. 108. i ispravak SL 2017., L 49., str. 50.).

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o uvođenju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji državljanin treće zemlje podnosi u jednoj od država članica (SL 2009., L 222, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 10., str. 17.).