18.12.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 437/16


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. rujna 2017. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Finanzamt Goslar protiv baumgarten sports & more GmbH

(Predmet C-548/17)

(2017/C 437/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Revident: Finanzamt Goslar

Protivnik revidenta: baumgarten sports & more GmbH

Prethodna pitanja

1.

Treba li članak 63. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1), s obzirom na dužnost poreznog obveznika da djeluje kao sakupljač poreza za državnu blagajnu, tumačiti restriktivno na način da iznos koji se naplaćuje za isporuku usluge

a)

mora biti dospio, ili

b)

se barem mora dugovati bezuvjetno?

2.

Ako na prvo pitanje treba dati niječan odgovor: Je li porezni obveznik obvezan dvije godine unaprijed financirati porez koji se duguje za isporuku usluge, ako naknadu za svoju uslugu (djelomično) može dobiti tek dvije godine nakon nastanka oporezivog događaja?

3.

Ako na prvo pitanje treba dati potvrdan odgovor: Jesu li države članice ovlaštene, s obzirom na ovlasti koje im pripadaju u skladu s člankom 90. stavkom 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, smatrati da već za porezno razdoblje u kojem je nastala porezna obveza postoji dužnost ispravljanja u skladu s člankom 90. stavkom 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, ako porezni obveznik potraživani iznos može – zbog nepostojanja dospjelosti – naplatiti tek dvije godine nakon nastanka oporezivog događaja?


(1)  SL L 347, str. 1.