18.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 309/31


Žalba koju je 31. srpnja 2017. podnio Rami Makhlouf protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 18. svibnja 2017. u predmetu T-410/16, Rami Makhlouf protiv Vijeća Europske unije

(Predmet C-458/17 P)

(2017/C 309/42)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Rami Makhlouf (zastupnik: E. Ruchat, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtjeva da:

proglasi žalbu dopuštenom i osnovanom;

i stoga,

ukine presudu od 18. svibnja 2017. koju je Opći sud Europske unije donio u predmetu T-410/16, Rami Makhlouf/Vijeće Europske unije, ECLI:EU:T:2017:349;

i

novom odlukom:

poništi Odluku (ZVSP) 2016/850 od 27. svibnja 2016. (1) i naknadne mjere za njezinu provedbu, u dijelu u kojem se odnose na tužitelja;

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova u ovom postupku

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog svojoj žalbi, žalitelj ističe četiri žalbena razloga:

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer je Opći sud povrijedio pravo žalitelja na saslušanje prije donošenja novih mjera ograničavanja i koje je utvrđeno u članku 41. Povelje o temeljnim pravima;

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava te na iskrivljavanju činjenica jer je Opći sud ignorirao članke koje je tužitelj naveo u potporu svojoj tužbi za poništenje kako bi dokazao da ne podupire sirijski režim;

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava jer Opći sud nije presudio da su odredbe članaka 27. i 28. Odluke 2013/255/ZVSP (2), prema kojima je pripadanje obitelji Al-Assad ili obitelji Makhlouf samostalan kriterij koji opravdava izricanje sankcija, nezakonite, pri čemu je istovremeno prebacio teret dokazivanja;

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na pogrešci koja se tiče prava i nepostojanju obrazloženja jer je Opći sud presudio da je pojam istaknutog poslovnog čovjeka bio dovoljno precizan za uvrštavanje tužitelja na popise osoba i subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja i jer nije obrazložio zašto je zaključio da je žalitelj na bilo koji način utjecao na sirijski režim.


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP)/2016/850 od 27. svibnja 2016. o izmjeni Odluke 2013/255/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2016., L 141, str. 125.)

(2)  Odluka Vijeća 2013/255/ZVSP od 31. svibnja 2013. o mjerama ograničavanja protiv Sirije (SL 2013., L 147, str. 14.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 18., svezak 15., str. 277.)