18.9.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 309/25


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. svibnja 2017. uputio Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Italija) – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA i dr. protiv Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(Predmet C-328/17)

(2017/C 309/31)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Tuženici: Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavke 1., 2. i 3. i članak 2. stavak 1. točku (b) Direktive br. 89/665/EEZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (1) tumačiti na način da im se protivi nacionalna odredba koja priznaje mogućnost osporavanja dokumenata iz poziva za nadmetanje samo gospodarskim subjektima koji su dostavili zahtjev za sudjelovanje u tom nadmetanju, čak i kada se sudskom tužbom općenito osporava postupak nadmetanja, jer je zbog pravila tog postupka vrlo izgledno da se gospodarskom subjektu neće dodijeliti ugovor?


(1)  Direktiva Vijeća 89/665/EEZ od 21. prosinca 1989. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na primjenu postupaka kontrole na sklapanje ugovora o javnoj nabavi robe i javnim radovima (SL, L 395, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 6., str. 3.)