3.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/36


Žalba koju je 25. siječnja 2017. podnio Liam Jenkinson protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 9. studenoga 2016. u predmetu T-602/15, Liam Jenkinson protiv Europske službe za vanjsko djelovanje, Vijeća Europske unije, Europske komisije, Eulexa Kosovo

(Predmet C-43/17 P)

(2017/C 104/52)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Liam Jenkinson (zastupnici: N. de Montigny, J.-N. Louis, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska služba za vanjsko djelovanje, Vijeće Europske unije, Europska komisija, Eulex Kosovo

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine rješenje Općeg suda od 9. studenoga 2016. u predmetu T-602/15 kojim je odbijena tužba tužitelja i kojim mu je naložena naknada troškova postupka;

odluči o tužbi;

naloži tuženicima snošenje troškova oba postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj prigovara da se Opći sud Unije proglasio nadležnim samo za spor koji se temelji na posljednjem ugovoru na određeno vrijeme koji je potpisao žalitelj.

Također prigovara, čak pod pretpostavkom da je obrazloženje Općeg suda o tom ispravno, što ne tvrdi, tome da Opći sud nije odlučio o više njegovih zahtjeva koji se temelje na okončanju spornog ugovornog odnosa i, slijedom navedenog, o posljednjem ugovoru na određeno vrijeme. Naime, nezakonitost pobijanog rješenja proizlazi iz sažetosti obrazloženja koje je u tom dijelu šturo zbog čega nije jasno kako je Opći sud mogao zaključiti o svojoj nenadležnosti, a da ne razmotri meritum spora, osim u odnosu na spor o posljednjem ugovoru na određeno vrijeme, samo na temelju postojanja arbitražne klauzule iako je žalitelj prigovarao valjanosti i zakonitosti te klauzule.

Žalitelj također prigovara tome da se nije uzelo u obzir njegovu ukupnu argumentaciju koja se odnosi na postojanje pogreške u radu institucija koja se sastoji u nepostojanju pravnog okvira koji bi žalitelju i cjelokupnom osoblju pravne misije koju je ustanovila Unija priznao jamstva da će se poštovati njihova najtemeljnija socijalna prava koja jamče pravo na djelotvoran pristup sudu i pravo na pošteno suđenje.

U prilog svoje žalbe, žalitelj, slijedom navedenog, ističe da je Opći sud povrijedio:

europsko pravo koje se primjenjuje radi određivanja mjerodavnog prava za ugovorne sporove;

odredbe belgijskog radnog prava;

minimalne propisane uvjete koji se primjenjuju na rad na određeno vrijeme na razini Unije;

prava iz Povelje o temeljnim pravima;

obvezu obrazlaganja;

zabranu odlučivanja utra petita.