3.4.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 104/35


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 19. siječnja 2017. uputio Lietuvos apeliacinis teismas (Litva) – AB ‘flyLAL-Lithuanian Airlines’, u stečaju, protiv Starptautiskā lidosta ‘Rīga’ VAS, ‘Air Baltic Corporation A/S’

(Predmet C-27/17)

(2017/C 104/50)

Jezik postupka: litavski

Sud koji je uputio zahtjev

Lietuvos apeliacinis teismas

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: AB ‘flyLAL-Lithuanian Airlines’, u stečaju

Tuženici: Starptautiskā lidosta ‘Rīga’ VAS, ‘Air Baltic Corporation A/S’

Prethodna pitanja

1.

U okolnostima ovog predmeta, treba li izraz „mjesto u kojem se odgodio štetni događaj” iz članka 5. stavka 3. Uredbe Bruxelles I. (1) razumjeti na način da se odnosi na mjesto u kojem su tuženici sklopili nezakoniti sporazum protivno članku 82. točki (c) Ugovora o osnivanju Europske zajednice (članak 102. točka (c) UFEU-a) ili na mjesto u kojem su izvršene radnje kojima se iskorištava financijska prednost stečena tim sporazumom, primjenom predatorskih cijena (unakrsnim subvencioniranjem) prilikom natjecanja s tužiteljem na istim relevantnim tržištima?

2.

U ovom predmetu, može li se šteta (gubitak prihoda) koju je pretrpio tužitelj zbog nezakonitih radnji tuženika smatrati štetom u smislu članka 5. stavka 3. Uredbe Bruxelles I.?

3.

Može li se djelovanje podružnice Air Baltic Corporation u Republici Litvi, u okolnostima ovog predmeta, smatrati djelovanjem podružnice u smislu članka 5. stavka 5.Uredbe Bruxelles I.?


(1)  Uredba Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o [sudskoj] nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim (SL 2001, L 12, str. 1) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak3., str. 30.).