12.8.2019   

HR

Službeni list Europske unije

C 270/4


Presuda Suda (veliko vijeće) od 18. lipnja 2019. — Republika Austrija protiv Savezne Republike Njemačke

(predmet C-591/17) (1)

(Povreda obveze države članice - Članci 18., 34., 56. i 92. UFEU-a - Propis države članice kojim se predviđa infrastrukturna pristojba za osobna vozila - Situacija u kojoj se vlasnicima vozila registriranih u toj državi članici priznaje oslobođenje od poreza na motorna vozila u iznosu te pristojbe)

(2019/C 270/04)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Republika Austrija (zastupnici: G. Hesse, J. Schmoll i C. Drexel, agenti)

Tuženik: Savezna Republika Njemačka (zastupnici: T. Henze i S. Eisenberg, agenti, uz asistenciju C. Hillgrubera, Rechtsanwalt)

Intervenijent u potporu tužitelju: Kraljevina Nizozemska (zastupnici: J. Langer, J. M. Hoogveld i M. Bulterman, agenti)

Intervenijent u potporu tuženiku: Kraljevina Danska (zastupnici: Nymann-Lindegren i M. Wolff, agenti)

Izreka

1.

Savezna Republika Njemačka povrijedila je obveze koje ima na temelju članaka 18., 34., 56. i 92. UFEU-a time što je uvela infrastrukturnu pristojbu za osobna vozila i istodobno u korist vlasnika vozila registriranih u Njemačkoj predvidjela oslobođenje od poreza na motorna vozila u iznosu najmanje jednakom plaćenoj pristojbi.

2.

U preostalom dijelu tužba se odbija.

3.

Saveznoj Republici Njemačkoj nalaže se snošenje tri četvrtine troškova Republike Austrije i snošenje vlastitih troškova.

4.

Republika Austrija snosi četvrtinu vlastitih troškova.

5.

Kraljevina Nizozemska i Kraljevina Danska snose vlastite troškove.


(1)  SL C 402, 27. 11. 2017.