23.4.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 142/13


Presuda Suda (četvrto vijeće) od 1. ožujka 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumunjska) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu protiv Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

(Predmet C-76/17) (1)

((Zahtjev za prethodnu odluku - Davanje s istovrsnim učinkom kao carine - Članak 30. UFEU-a - Nacionalni porez - Članak 110. UFEU-a - Porez koji se primjenjuje na izvezene naftne proizvode - Neprevaljivanje davanja na potrošače - Teret davanja koji snosi porezni obveznik - Povrat iznosa koje je platio porezni obveznik))

(2018/C 142/18)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Tuženici: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Izreka

Pravo Unije, osobito članak 30. UFEU-a, treba tumačiti na način da porezni obveznik, koji je stvarno snosio trošak davanja s istovrsnim učinkom koje se protivi tom članku, mora moći ostvariti povrat na temelju toga plaćenih iznosa, čak i u situaciji u kojoj je mehanizam plaćanja davanja u nacionalnom pravu osmišljen tako da se to davanje prevaljuje na potrošača.


(1)  SL C 151, 15. 5. 2017.