23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/58


Tužba podnesena 5. prosinca 2016. – Techniplan protiv Komisjie

(Predmet T-853/16)

(2017/C 022/78)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Techniplan Srl (Rim, Italija) (zastupnici: R. Giuffrida i A. Bonavita, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da je Europska komisija povrijedila članak 265. UFEU-a jer se nije očitovala o zahtjevu koji je Techniplan poslao sa službenim pismom opomene;

odredi obvezu činidbe predviđenu u članku 266. UFEU-a i iznos na ime naknade štete za svaki dan kašnjenja izvršenja, kao i da tuženiku naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužitelj je inženjersko poduzeće kojem je dodijeljen niz projekata u afričkim zemljama (nadzor i praćenje radova planiranja i asfaltiranja ceste Banikoara-Kandi u Beninu, nadzor radova na cesti RN32 Ouallah-Miringoni na Komorima, praćenje radova redovnog održavanja asfaltiranih cesta na Anjouanu i Moheliju, na Komorima, praćenje i nadzor radova redovnog održavanja na Grande Comoreu, na Komorima, nadzor i praćenje radova izgradnje državne ceste br. 1 Kinkala-Mindouli u Kongu, nadzor i praćenje radova planiranja i asfaltiranja ceste Bouar-Fambélé u Srednjeafričkoj Republici, te pripremanje i monitoring radova u okviru PA PNDS-a u Demokratskoj Republici Kongo).

Tužitelj u tom pogledu navodi da su svi projekti zaključeni i provjereni od strane nacionalnih naručitelja, te da su sve odgovarajuće račune platila i odobrila tijela Europske komisije, koja financira projekte. Tvrdi, međutim, da su računi sasvim neočekivano bili samo dijelom podmirivani. Tužitelj tvrdi da je Komisija čak primjenjivala sankciju koja nije pobliže pojašnjena u korist Europskog fonda za razvoj, a da za to nije postojao precizni prigovor. Konkretno tvrdi da Europska komisija određuje arbitrarno kompenziranje tražbina koje potražuje Techniplan s dugovanjima koja nisu pobliže precizirana.

Protiv takve mjere tužitelj je uputio službeno pismo opomene na temelju članka 265. UFEU-a, pozvavši Europsku komisiju na donošenje pravnog akta ili službeno očitovanje o njegovu zahtjevu za plaćanje te o stvarnoj naravi izrečenih sankcija.

Tužitelj u prilog osnovanosti tužbe navodi da su nadležna tijela Europske komisije postupala protivno načelu pravne sigurnosti i transparentnosti. Ta je činjenica ozbiljno narušila subjektivnu pravnu poziciju društva Techniplan, koje je s druge strane imalo pravo na legitimna očekivanja da sa sigurnošću u svakom trenutku i u svakoj situaciji zna koja su njegova prava i obveze koje uostalom jamče i norme predviđene pravom Unije.