30.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 30/49


Tužba podnesena 18. studenoga 2016. – Di Bernardo protiv Komisije

(Predmet T-811/16)

(2017/C 030/57)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Danilo Di Bernardo (Bruxelles, Belgija) (zastupnici: S. Orlandi i T. Martin, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi i odluči,

poništava se odluka od 10. kolovoza 2016. kojom je povjerenstvo za odabir na natječaju EPSO/AST-SC/03/15 isključio tužitelja iz navedenog natječaja;

Komisiji se u svakom slučaju nalaže snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dva tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog temelji se na različitim očitim pogreškama u ocjeni koje je počinilo povjerenstvo za odabir prilikom ocjene tužiteljevog profesionalnog iskustva.

2.

Drugi tužbeni razlog koji se ističe podredno temelji se na nedovoljnom obrazloženju pobijane odluke i na tome što tužitelju nisu priopćeni kriteriji odabira koje je uspostavilo povjerenstvo za odabir.