23.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 22/46


Tužba podnesena 16. rujna 2016. – LG Electronics protiv EUIPO-a (Dual Edge)

(Predmet T-804/16)

(2017/C 022/63)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: LG Electronics, Inc. (Seul, Republika Koreja) (zastupnik: M. Graf, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Predmetni sporni žig: verbalni žig Europske unije „Dual Edge” – prijava za registraciju br. 14 463 178

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 2. rujna 2016. u predmetu R 832/2016-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 7. stavka 1. točaka (b) i (c) Uredbe br. 207/2009.