9.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 6/54


Tužba podnesena 11. studenoga 2016. – CEDC International protiv EUIPO-a – Underberg (Prikaz zelenkasto-smeđe vlati trave u boci)

(Predmet T-796/16)

(2017/C 006/68)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: CEDC International sp. z o.o. (Oborniki Wielkopolskie, Poljska) (zastupnik: M. Siciarek, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Underberg AG (Dietlikon, Švicarska)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave: druga stranka pred žalbenim vijećem

Predmetni sporni žig: trodimenzionalni žig Europske unije (Prikaz zelenkasto-smeđe vlati trave u boci) – prijava za registraciju br. 33 266

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 29. kolovoza 2016. u predmetu R 1248/2015-4

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci pred žalbenim vijećem plaćanje troškova koje je tužitelj imao u postupku pred Općim sudom i žalbenim vijećem.

Tužbeni razlog

Povreda članka 8. stavka 1. točke (a) i (b), članka 42. stavka 2. i 3., članka 75. i članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.