9.1.2017   

HR

Službeni list Europske unije

C 6/39


Tužba podnesena 25. listopada 2016. – La Quadrature du Net i dr. protiv Komisije

(Predmet T-738/16)

(2017/C 006/49)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: La Quadrature du Net (Paris, Francuska), French Data Network (Amiens), Fédération des Fournisseurs d’Accès à Internet Associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (zastupnik: H. Roy, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

utvrdi da se Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016. protivi člancima 7., 8. i 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

poništi tu odluku.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu četiri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja), zbog toga što je prikupljanje na koje propisi Sjedinjenih Američkih Država ovlašćuju općenito. Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1250 оd 12. srpnja 2016. o primjerenosti zaštite u okviru europsko-američkog sustava zaštite privatnosti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) čini takvu povredu time što se u njoj ne donosi zaključak da propisi Sjedinjenih Američkih Država osobito nanose štetu bitnom sadržaju temeljnog prava na poštovanje privatnog života zajamčenog člankom 7. Povelje.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi Povelje, zato što je u pobijanoj odluci pogrešno zaključeno da europsko-američki sustav zaštite podataka osigurava razinu zaštite temeljnih prava u biti istovjetnu onoj kakva se jamči u okviru Unije unatoč tomu što ne postoji ograničenje da se prikupljanje svodi na najmanju moguću razinu nužnu za uporabu na koju ovlašćuju propisi Sjedinjenih Američkih Država.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi Povelje, s obzirom na to da pobijanom odlukom nije uzeto u obzir nepostojanje učinkovite pravne zaštite lijeka predviđene propisima Sjedinjenih Američkih Država i zato što unatoč tom nedostatku zaključuje da postoji gore navedena istovjetna zaštita.

4.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi Povelje, jer se pobijanom odlukom očito pogrešno smatra da europsko-američki sustav zaštite podataka osigurava zaštitu istovjetnu onoj kakva se jamči u okviru Unije unatoč tomu što u propisima Sjedinjenih Američkih Država nije predviđen neovisni nadzor.