28.11.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 441/31


Tužba podnesena 7. listopada 2016. – Pebagua protiv Komisije

(Predmet T-715/16)

(2016/C 441/36)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Španjolska) (zastupnik: A. J. Uceda Sosa, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu Provedbenu uredbu,

podredno, poništi uvrštenje vrste Procambarus clarkii na popis potvrđen navedenom uredbom i

tuženiku naloži snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužba je podnesena protiv Provedbene uredbe Komisije (UE) 2016/1141 od 13. lipnja 2016. o donošenju popisa invazivnih stranih vrsta koje izazivaju zabrinutost u Uniji u skladu s Uredbom (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (SL 2016., L 189, str. 4.).

U prilog tužbi tužitelj navodi da u pogledu vrste Procambarus clarkii nisu ispunjeni zahtjevi iz članka 4. Uredbe 1143/2014 i da nije provedena procjena rizika u skladu s člankom 5. stavkom 1. navedene uredbe.