31.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 402/53


Tužba podnesena 1. rujna 2016. – Shoe Branding Europe protiv EUIPO-a – adidas (Prikaz dviju usporednih traka na obući)

(Predmet T-629/16)

(2016/C 402/62)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgija) (zastupnik: J. Løje, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: adidas (Herzogenaurach, Njemačka)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Podnositelj prijave spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: pozicijski žig (Prikaz dviju usporednih traka na obući) – žig Unije br. 8 398 141

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 8. lipnja 2016. u predmetu R 597/2016-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009;

iskrivljivanje činjenica.